Göm menyn

Ny avdelningschef vid Avdelningen för Sinnesorgan och Kommunikation

Christina Samuelsson har under flera år varit avdelningschef för LOA, men Christina vill nu gå vidare till arbete med egen forskning och undervisning. Stefan Stenfelt tar över som ny avdelningschef för gamla LOA, numera Avdelningen för Sinnesorgan och Kommunikation (SOK).

 

New Head of Division at Division of Sensory Organs and Communication

Christina Samuelsson has been Head of Division for LOA for several years, but Christina now wants to move on to work on her own research and teaching. Stefan Stenfelt takes over as new Head of Division for the old LOA, now the Division of Sensory Organs and Communication (SOK).


2020-05-07
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-05-07