Göm menyn

Dags att söka forskningsmedel från Region Östergötland!

Den första maj öppnas ansökningsperioden upp för ett flertal olika utlysningar.  
Mer information om de olika utlysningarna finns på : www.regionostergotland.se/Forskning-och-innovation/Service-for-forskare/Forskningsmedel-att-soka/
 
Aktuella utlysningar (period 2) pågår 1 maj – 2 juni 2020:
Obs! Ansökan stänger kl. 14.00 den 2 juni

Region Östergötland

  • ALF-medel till klinisk forskarbefattning (50 procent)
  • ALF-medel för nydisputerade läkare
  • Stöd till klinisk doktorand med prekliniskt avhandlingsarbete
  • Forskningsstöd för regionanställda med legitimerade vårdyrken (ej disputerade)
  • Forskningsstöd för regionanställda med legitimerade vårdyrken (disputerade)
  • Forskningsstöd för universitetsanställda (Medfak) med legitimerade vårdyrken (ej disputerade)
  • Patientsäkerhetsforskning
  • Forskningstid i primärvård och rehabiliteringsorganisation

Detta är den tredje av fyra ansökningsperioder som löper under året.
 
Enligt uppdrag,
/Peter
 
Peter Garvin
Forskningsstrategiska enheten
Regionledningskontoret
Region Östergötland
S:t Larsgatan 49B
581 85 Linköping
Telefon: 0101039771
Mobil: 0725300823
E-post: peter.garvin@regionostergotland.se
www.regionostergotland.se


2020-05-05
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-05-05