Göm menyn

Öppet nomineringsförfarande till kommande fakultetsstyrelse

Valberedningen inför val till fakultetsstyrelse för Medicinska fakulteten för mandatperioden 2021-2023 är utsedd och arbetar nu med valprocessen. Fakultetskollegiet inbjuds att nominera kandidater till i första hand ordförande (dekan) och vice ordförande (prodekan) i den kommande styrelsen. Även förslag på övriga ledamöter mottas.


Föreslagna kandidater måste uppfylla följande kriterier:

  • Vetenskapligt kompetent lärare samt odisputerad lärare
  • Senast 30 dagar före valet vara anställd som lärare vid LiU
  • Minst 40 % av arbetet ska utföras inom styrelsens ansvarsområde
  • Anställning på minst halvtid och gälla tillsvidare eller för en bestämd tid som omfattar minst mandatperioden

Skicka ditt/dina förslag till valberedningens ordförande Carl Johan Östgren (carl.johan.ostgren@liu.se) senast onsdag 13 maj.


2020-05-05
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-05-05