Göm menyn

Aktuella anslag, stipendier och utlysningar

Påminnelse: Lions forskningsfond mot folksjukdomar - anslag till postdocs
Lions forskningsfond mot folksjukdomar fortsätter sin storsatsning på postdoktoral forskning och ledigförklarar fyra forskningsanslag för postdoktoralt projektstöd med en total anslagsram på 1 560 000 kr. I årets utlysning välkomnar Lions forskningsfond särskilt postdoc-projekt med inriktning mot sjukdomar hos äldre. Blankett för ansökan finner du här. CV-mall finner du här. Deadline för ansökan är måndagen den 4 maj 2020. Mer info. via rubrik ovan.

Påminnelse: Lions forskningsfond mot folksjukdomar - anslag till forskarstuderande
Lions forskningsfond mot folksjukdomar ledigförklarar fem forskningsanslag med en total anslagsram på 250 000 kr.
Blankett för ansökan finner du här. CV-mall finner du här. Deadline för ansökan är måndagen den 4 maj 2020. Mer info. via rubrik ovan.

Påminnelse: Medicinska fakulteten: Utlysning av delfinansiering av doktorandprojekt med experimentell laboratorieinriktad forskning
Medicinska fakulteten utlyser 50 % delfinansiering av fyra doktorandtjänster under fyra år. Sökande huvudhandledaren ska bedriva experimentell laboratorieinriktad medicinsk forskning vid Medicinska fakulteten och det sökta projektet ska vara riktat åt detta håll. Deadline för ansökan: 15 maj 2020. Läs mer och ansök via rubrik ovan.

Påminnelse: Hjärt-Lungfonden – utlysning coronaforskning
Hjärt-Lungfonden ger nu forskare möjlighet att söka anslag för projekt inom covid-19 som har anknytning till hjärt-, kärl- eller lungsjukdom. Ansökan kommer vara öppen under 2 veckor, från den 27 april till den 10 maj 2020. Läs mer och ansök via rubrik ovan.

Påminnelse: SLS – utlysning coronaforskning
Svenska Läkaresällskapet utlyser 10 anslag på 100 000 kr för att stödja och stimulera klinisk forskning kring Corona inklusive kliniska iakttagelser, patientfall och uppföljning. Medel får användas för egen tid, material, databasbehandling och laboratorieanalyser. Deadline: 30 april 2020. Läs mer och ansök via rubrik ovan.

Påminnelse: SSF – utlysning strategisk mobilitet
Med programmet Strategisk Mobilitet finansierar SSF lönekostnaden för personer som under en period vill byta från industri till akademi/forskningsinstitut eller tvärtom. Stiftelsen för Strategisk Forskning har avsatt 15 miljoner kr för en satsning på strategisk mobilitet under en period av två år. Deadline: 10 september 2020, kl. 14.00. Läs mer och ansök via rubrik ovan.

Påminnelse: Cancerfonden - projektanslag
Årets största ansökningsomgång är öppen och Cancerfonden hoppas på ansökningar från forskare inom alla områden som berör cancer. Ansökningstiden har i år förlängts till 5 maj. Läs mer och ansök via rubrik ovan.


2020-04-30
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-04-30