Göm menyn

Viktig Information om Bokslut tertial 1-2020

Information om Bokslut tertial 1-2020!

Alla fakturor som tillhör tertial 1 måste attesteras senast måndagen den 4 maj.

Beställare - Viktigt att inleverera de varor som kommit!

Vänligen prioritera hanteringen av de fakturor och leveranser som hör till perioden!

Vid frågor, hör av dig till ekus@liu.se.

 

English:

Closing information, Tertial 1 – 2020!

All invoices for January – March must be approved by Monday 4 May.

Don’t forget to also make your delivery confirmation in Raindance!

Please prioritize bills and deliveries for the period!

If you have any questions, please send an email to ekus@liu.se.


2020-04-28
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-04-28