Göm menyn

Uppdateringar från IT-avdelningen

Delta i och skapa telefon- och onlinemöten

(2020-04-27) Hur ansluter jag till Teams-möte när jag inte är på plats vid en dator? Hur ansluter jag till ett Skype-möte som någon annan bokat in? Hur skapar jag ett telefonmöte?

Riktlinjer för informationssäkerhet uppdaterade

(2020-04-23) Bland annat har informationsklassningsmodellen uppdaterats, vilket har möjliggjort ökad frihet för användning av molntjänster.

Inaktiva Teams-grupper rensas bort efter 1 år

(2020-04-20) Teams-grupper och andra typer av Office365-grupper kommer automatiskt att tas bort efter ett år av inaktivitet, med start den 1 maj 2020.

Tvåstegsverifiering tillgängligt för tidig aktivering

(2020-04-20) En stegvis utrullning av tvåstegsverifiering för LiU-konto skulle ha påbörjats under våren 2020. Detta har fått skjutas fram på grund av rådande distansläge. Du kan dock aktivera tvåstegsverifiering på ditt konto ändå om du befinner dig på campus tillfälligt.

Zoom på LiU och säkerhet

(2020-04-16) IT-avdelningen har fått många frågor om Zooms lämplighet för kommunikation av material med förhöjd konfidentialitet och har nu sammanställt information om LiU:s installation.

Nya funktioner på gång i Teams

(2020-04-24) Det är många som använder Teams på LiU nu och Microsoft har aviserat flera uppdateringar som kan vara användbara både för möten och undervisning.

Ändrade inställningar i Zoom-möten efter missbruk

(2020-04-14) Obehöriga har anslutit till Zoom-möten via publika länkar och har spritt olämpligt innehåll under pågående undervisningstillfälle. IT-avdelningen har genomfört ändringar av grundinställningarna för samtliga möten för att försvåra att detta sker igen.

Ökat tryck och ökad kapacitet i Lisam

(2020-04-02) Ett stickprov visar att antalet inlämningar under tentaperioden fördubblades i år under vecka 13 som en följd av distansläget. IT-avdelningen och Didacitcum har kontinuerligt övervakat och anpassat kapaciteten vid behov för att Lisam ska fungera.

Hjälp med utbildning online från IT och Didacticum

(2020-04-02) Nu kan du komma i kontakt med IT-utbildarna och Didacticums pedagoger för att få hjälp med samarbetet och utbildning online. Koppla upp dig via Zoom och prata med utbildarna och pedagogerna. Nya tider i schemat läggs ut löpande.

OH-projektorer borttagna i Norrköping

(2020-04-14) Under april har alla OH-projektorer avvecklats på Campus Norrköping. Vid behov kan du låna en dokumentkamera. Använd länkat formulär för att boka lån via Servicewebben i LiUdesk.

TIPS-TISDAG med IT-UTBILDARNA
- Kommande Tips-tisdag från IT-utbildningar online.

NOTERAT
- Mentimeter är nu en godkänd molntjänst.
- Studentwebben: VPN nu tillgängligt för studenter.
- Studentwebben: studenter kan använda fjärrinloggning till datorsalar.
- Driftinfo: programinstallation på Mac kräver VPN utanför campus.
- Driftinfo: återfå åtkomst till delade brevlådor.
- Driftinfo läggs upp på Insidan, men du kan även ta emot direkta uppdateringar om dessa via mejl eller som RSS (kan t.ex. läggas till som flöde in i Teams).


ANVÄNDBART I DISTANSLÄGET
Program och resurser
- Inspelningsrum för ljud på LiU
- Distansutrustade föreläsningssalar
- Ladda ner programvaror du behöver från Minit (PC) eller Self Service (Mac)
- Att mötas i ett videomöte – Zoom eller Teams?

Skapa digitalt material
- Filma med mobilen
- PowerPoint med berättarröst
- Göra en skärminspelning

Zoom
- Kom igång – grunderna
- Kom igång – inställningar
- Anslut som deltagare
- Allmänt om Zoom
- Få bättre kontroll på ditt möte (säkerhetsinställningar)
- Förpopulera deltagare i breakout rooms

 

Microsoft Teams
- Skapa möte
- Använda Teams med studenter
- Hantera aviseringar
- Chatta


2020-04-28
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-04-28