Göm menyn

Information från EKUS rörande inkommande leverantörsfakturor

Alla inkommande leverantörsfakturor till LiU sätts för närvarande per automatik med 0 dagars förfallodatum och detta gällande alla våra leverantörer. Fakturorna går därmed till betalning omgående efter det att de har beslutattesterats, dvs. det är tiden från beslutsattest till betalning som förkortas. Det är ingen skillnad i processen i övrigt och vi ska inte lätta på vår kontroll för att stressa igenom betalningar.

Bakgrunden till denna tillfälliga förändring är att Riksgälden rekommenderar svenska myndigheter att betala sina leverantörer före sista betalningsdag. Skälet till rekommendationen är den inbromsning i ekonomin som skett till följd av pandemin vilken innebär stora påfrestningar för många företag. Myndigheterna kan bidra till att företag får in likviditet snabbare genom att betala sina leverantörsfakturor så snabbt som möjligt. Huvudregeln för myndigheter är annars att betala fakturor först på sista betalningsdagen, som ett led i en god kassahållning för staten. Med detta tillfälliga avsteg från den principen kan myndigheterna bidra till en liten lättnad för företagen under rådande läge.


2020-04-22
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-04-22