Göm menyn

Extra anslag för covid-19 relaterad forskning med anknytning till hjärt-, kärl- eller lungsjukdom

Från och med den 22 april har du som forskare möjlighet att söka anslag för projekt inom covid-19 som har anknytning till hjärt-, kärl- eller lungsjukdom.
Stödet kan sökas för forskningsprojekt som kommer att genomföras under år 2020. Maxbeloppet är 500 000 kronor. Ansökan sker digitalt via Hjärt-Lungfondens forskningswebb.
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-04-22