Göm menyn

Enkät för lärare - Öppna upp kursrummen i Lisam

Studentkåren LinTek har gjort en kort enkät för att få en bild om vad lärarnas inställning är till att öppna upp kursrummen i Lisam. LinTek undrar om du skulle vilja svara på denna enkät samt skicka den vidare till andra lärare? Den består enbart av 3 frågor och tar max 1 minut att svara på.

Länk till enkät:

https://forms.gle/1X2g1tSeXHvSGe4dA

 

Kort information:

Tanken med att öppna upp kursrummen på Lisam är att flikarna "Start" och "Kursdokument" i respektive kursrum blir tillgängliga för alla. Resterande flikar, så som "Samarbetsyta", "Inlämningsuppgifter" m.m. förblir tillgängliga enbart för de registrerade på kursen. Därtill är tanken att i varje kursrum ska respektive examinator ha möjlighet att välja vilka flikar som ska vara öppna för alla, om man vill ha fler eller färre flikar öppna.

 

Vi uppskattar din tid och ditt svar enormt mycket! Det kommer vara till stor nytta. All hjälp vi kan få med spridning av denna enkät till lärare är vi också evigt tacksamma för! 

 

Stort tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar,

Jakob Steneteg


2020-04-16
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-04-16