Göm menyn

Tack från rektor och fakultetsledningen

Utskick 2020-04-08

Vi befinner oss för närvarande i ett alldeles speciellt läge i och med coronavirusets härjningar. Alla har vi påverkats och många har dessutom fått lägga om sitt arbete och justera sina arbetsuppgifter under de senaste veckorna. Det handlar inte minst om den genomgripande omställningen på utbildningssidan till distansundervisning. Stora och imponerande ansträngningar har också gjorts, på mycket kort tid, när det gäller digitaliseringen av tentamina.

Den situation som vi nu befinner oss i kommer med all sannolikhet att fortgå under åtminstone resterande del av terminen, troligen längre. Detta betyder att omställning till distansundervisning och digitala tentamina kommer att behöva fortsätta.

Mot bakgrund av dessa omställningsbehov så vill vi från rektors och dekanernas sida understryka vikten av att låta utvecklingsarbetet ske med rimliga förväntningar. Det kommer att bli en lärprocess och allt kan och kommer inte att kunna bli perfekt omgående. Att tekniskt lösa distansundervisning på så här kort tid måste få präglas av ”good enough”, medan den höga kvaliteten vad gäller innehållet i våra kurser förstås består.

Avslutningsvis vill vi tillsammans rikta ett varmt tack till alla er som den senaste tiden gjort ett fantastiskt arbete för att lösa den utmaning vi befinner oss i med minsta möjliga påverkan för våra studenter!

 

Helen Dannetun, Karin Axelsson, Ulf Nilsson, Jörgen Nissen och Johan D Söderholm

 

 

Imponerande omställningsarbete i alla led

Utskick från 2020-04-08

Vi befinner oss i ett alldeles speciellt läge i och med coronavirusets härjningar. Alla har vi påverkats och vi har alla fått lägga om vårt arbete och våra arbetsuppgifter under de senaste veckorna. Stora och imponerande ansträngningar har gjorts på mycket kort tid! Det handlar inte minst om den genomgripande omställningen på utbildningssidan till distansundervisning och digitaliseringen av tentamina. Men också insatser för att stötta regionen när de efterfrågat resurser och att förflytta sin forskning till distansläge.

 

Den situation som vi nu befinner oss i kommer med all sannolikhet att fortgå under resterande del av terminen, troligen längre. Våra möten kommer att fortsätta att ske digitalt så långt det är möjligt och omställningen till distansundervisning och digitala tentamina kommer kanske att behöva fortsätta även efter sommaren. Vi fortsätter att följa myndigheternas rekommendationer och anpassa oss därefter, men vi får samtidigt planera för att kunna återgå till normal verksamhet.

 

Mot bakgrund av dessa omställningsbehov vill jag understryka vikten av att låta utvecklingsarbetet ske med rimliga förväntningar. Att helt forma om sitt arbete på nya sätt via distans utmanar och kräver förmåga att tänka om och tänka nytt för alla arbetsgrupper.

 

Det är en lärprocess och allt kan och kommer inte att kunna bli perfekt omgående. Att tekniskt lösa distansundervisning på så här kort tid måste få präglas av ”good enough”, medan den höga kvaliteten i kursinnehållet naturligtvis består. Vi lever kort sagt i en oviss tid. Det finns många frågor som vi ännu inte har svaret på, beslut som måste fattas och mängder av olika insatser som måste förberedas och genomföras. Den fortsatta spridningen av coronaviruset och vårt samhälles förmåga att hantera dess konsekvenser, kommer att påverka oss men dess slutliga konsekvenser har ännu ingen svaret på. Vi kan ändå hoppas att det kommer något gott ut av detta och vi går ur krisen med nya kunskaper och erfarenheter. Med tanke på alla de förändringar som vi redan klarat av känner jag mig dock trygg med att vi ska klara av resten av denna termin, ja den tid det tar innan vi kan återgå till mer ordinarie verksamhet.

 

Ett varmt och mycket innerligt tack till alla er som den senaste tiden gjort ett fantastiskt arbete för att lösa den kris vi befinner oss! Jag önskar alla en lugn och fin påskhelg!

 

Ta hand om er, tvätta händerna och håll avstånd,

 

Helen Dannetun


2020-04-08
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-04-08