Göm menyn

Info från Medicinska fakulteten v.15

 

Viktig information om VFU till alla studenter från medicinska fakulteten
Kammarkollegiet, som är den myndighet som ansvarar för försäkring av studenter, har pga. att Covid-19 inte finns på listan i förordningen, nyligen lagt ut information på sin hemsida där studenter uppmanas att skjuta upp sin VFU. Denna rekommendation har dock inte förankrats hos universitet, högskolor, regioner och kommuner. I nuläget är vår rekommendation efter samråd med rektor, regionen och landets övriga medicinska lärosäten att vi fortsätter VFU som tidigare. Vi förväntar oss, vilket stöds av våra kontakter med myndigheter och socialförsäkringsministerns uttalande, att ett tillägg av Covid-19 som en av de smittor som omfattas av arbetsskadeförsäkringen inom en mycket snar framtid och att detta även gäller retroaktivt.


Medicinska fakulteten kommer att bevaka denna fråga dagligen och återkommer med ny information så snart vi vet något mer. Alla medicinska fakulteterna i Sverige har fattat samma beslut som vi, dvs. att fortsätta med VFU tills vidare. Läs mer via rubrik ovan.


Påminnelse: Erbjudanden om hjälp till Region Östergötland
Många medarbetare vill erbjuda regionen hjälp under dessa tider. För LiU-anställda som vill erbjuda Region Östergötland:

  • Hjälp med laborativt arbete
    Kontakta Hanna Kälvegren, LabMedicin: hanna.kalvegren@regionostergotland.se . Vänliga specificera tydligt vilken kompetens, tidsomfattning etc. som du kan bidra med.
  • Material, OH-blad, utrustning och lokaler etc.
    Kontakta Iréne Rydberg, senior koordinator vid LiU: irene.rydberg@liu.se .

Se även Vikariebanken där man kan registrera sin intresseanmälan för vikariat vid Region Östergötland. Det är framför allt sjuksköterskor inom anestesi och intensivvård som man är i behov av, men även grundutbildade sjuksköterskor. Läs SVT-intervju med Region Östergötlands HR-direktör Zilla Jonsson från 6 april. här.

Forskning mellan liv och död
I över ett sekel har nedsövning med olika typer av narkos använts inom sjukvården. Ändå återstår mycket forskning om narkosens effekter. Upp till var femte patient kan få skador som liknar dem vid hjärtinfarkt. Läs intervju med Michelle Chew som är narkosläkare och professor vid LiU.

LiU-forskare - månadens forskare hos Biobank Sverige
Månadens forskarporträtt hos Biobank Sverige är LiU-forskaren Margareta Kristensson, professor emerita vid HMV, som studerar hur livsvillkor och psykosociala faktorer påverkar risken för hjärtinfarkt.

----------------------------
DIGITALA KURSER, WORKSHOPS & KONFERENSER
----------------------------

Anmäl dig till höstens kurser hos Didacitcum
Kurs för Handledare, Examinatorer, samt DAL, DEL och PBL - i höst startar flera av Didacticums kurser upp på nytt och det är dags att anmäla sig. Mer info. via rubrik ovan.

Utvärdering av doktorandkurser - DOMFILs Educational survey
DOMFIL uppmuntrar doktorander vid Medicinska fakulteten som nyligen har avslutat en doktorandkurs att de utvärderar denna via deras Educational survey. Mer info. och utvärdering via rubrik ovan.

----------------------------
ANSLAG, STIPENDIER OCH UTLYSNINGAR
----------------------------

Nordic Trial Alliance Invites Proposals for Nordic COVID-19 Activities
NTA hereby invites proposals for activities aiming to promote Nordic cooperation related to COVID-19 research. The call for proposals is based on the recent research priorities defined by the WHO. A proposal could for example include (one or several) activities related to: knowledge transfer, infrastructure establishment, Nordic coordination of national initiatives incl. trials, planning of joint Nordic initiatives, data sharing and interoperability, establishing networks, monitoring and preparedness for future pandemics. Read more and apply by clicking the header.

Inbjudan att nominera till SIGHT Award 2020
Familjen Einhorns stiftelse har ställt medel till förfogande för Swedish Institute for Global Health Transformation (SIGHT) att dela ut som ett pris för vetenskapliga insatser relaterat till global hälsa. Priset, som uppgår till 100 000 kr, kan tilldelas en vid svenskt universitet eller högskola verksam forskare som disputerat under den senaste sjuårsperioden. Läs mer via rubrik ovan. Nomineringsblankett finner du här. Se även tidigare pristagare här .

Borgholm Rotaryklubbs fond för onkologisk forskning- anslag till postdocs
Borgholm Rotaryklubbs fond för onkologisk forskning ledigförklarar 2020 ett forskningsanslag om 50 000 kr till postdocs vid den Medicinska fakulteten vid LiU. Anslaget kan sökas av postdoc med planerad verksamhet vid medicinska fakulteten upp till 4 år efter disputationen (föräldraledighet, sjukskrivning får avräknas från 4-årsperioden). Blankett för ansökan finner du här . Deadline för ansökan är onsdagen den 27 maj. Mer info. via rubrik ovan.

Påminnelse: Lions forskningsfond mot folksjukdomar - anslag till postdocs
Lions forskningsfond mot folksjukdomar fortsätter sin storsatsning på postdoktoral forskning och ledigförklarar fyra forskningsanslag för postdoktoralt projektstöd med en total anslagsram på 1 560 000 kr. I årets utlysning välkomnar Lions forskningsfond särskilt postdoc-projekt med inriktning mot sjukdomar hos äldre. Blankett för ansökan finner du här . CV-mall finner du här . Deadline för ansökan är måndagen den 4 maj 2020. Mer info. via rubrik ovan.

Påminnelse: Lions forskningsfond mot folksjukdomar - anslag till forskarstuderande
Lions forskningsfond mot folksjukdomar ledigförklarar fem forskningsanslag med en total anslagsram på 250 000 kr.
Blankett för ansökan finner du här. CV-mall finner du här . Deadline för ansökan är måndagen den 4 maj 2020. Mer info. via rubrik ovan.

----------------------------
KALENDARIUM
----------------------------

8 april webinar: IPL online – vad finns det för möjligheter?
Extrainsatt webinar kl. 15.30-16.30 onsdag den 8 april. Välkomna till en timme där vi diskuterar erfarenheter och möjligheter med IPL on-line. Webinariet inleds med presentation av några exempel och därefter bjuder vi in till en gemensam diskussion. Ingen föranmälan krävs. Utrustning: Ljud (helst headset) och kamera om du vill delta fullt ut. Läs mer via rubrik ovan. Arrangörer: Svenska nätverket för interprofessionellt lärande och samarbete

Drop-in med IT-utbildarna och Didacticums pedagoger
IT-utbildarna och Didacticum har satt in extra tider för att svara på frågor rörande samarbete och utbildning online. Se mer info. via rubrik ovan.

----------------------------
AKTUELLT FRÅN BIBLIOTEKET
----------------------------

Begränsade öppettider
Biblioteken på Liu har begränsat sina öppettider från 28/3. Följande tider gäller:

Måndag – fredag: öppet för besök kl. 12.00 – 15.00
Lördag - söndag: stängt

Telefon och mail: måndag - fredag kl. 8.00 – 17.00
biblioteket@liu.se

Bibliotekets chatt öppen måndag - fredag kl. 10.00 – 16.00

----------------------------
AKTUELLA PUBLIKATIONER
----------------------------

Skarsfeldt MA, Liin SI, Larsson HP, Bentzen BH. Polyunsaturated fatty acid-derived IKs Channel Activators Shorten the QT interval ex-vivo and in-vivo. Acta Physiol (Oxf). 2020 Mar 29

Till ett urval av samlade publikationer


2020-04-08
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-04-08