Göm menyn

Karin Åkesson har fått pris som årets diabetolog

Karin Åkesson, överläkare på barnkliniken Länssjukhuset Ryhov, har utsetts till årets diabetolog.

– Jag blev överraskad och glad. Det är hedrande att få en sådan utmärkelse, men en förutsättning är att man har en bra ledning och bra medarbetare och det har jag, säger hon.

"Hennes uppriktiga och kompetenta engagemang i sina patienter går inte att ta miste på". Så inleds motiveringen till varför Karin Åkesson har blivit utsedd till årets diabetolog av Svensk Förening för Diabetologi.

Karin Åkesson har en delad tjänst mellan att vara överläkare på barnkliniken och att arbeta som lektor inom läkarutbildningen vid Linköpings universitet. Hon är i den rollen även studieortsansvarig för den del av läkarprogrammet som genomförs i Jönköping.

– Jag trivs med att arbeta med en del utbildning, en del forskning och en del kliniskt arbete. Arbetet med studenter är jätteroligt men jag vill verkligen fortsätta med den del där jag träffar patienter också, säger Karin.

Registerhållare

Karin Åkesson är även registerhållare för barndiabetesregistret – ett nationellt kvalitetsregister med anonymiserad data på barn under 18 år som har diabetes.

– Registret är till för att kunna förbättra kvaliteten på vården. Vi följer exempelvis hur barnen växer, deras glukosbalans och andra prover och om de drabbas av andra sjukdomar. Arbetet som registerhållare är också en del i att jag fick utmärkelsen.

Hela motiveringen till utmärkelsen:

"Karin Åkesson är överläkare på Barn- och Ungdomsmedicinska kliniken i Jönköping. Hennes uppriktiga och kompetenta engagemang i sina patienter går inte att ta miste på. 

I sitt arbete som registerhållare på Swediabkids har hon tagit denna strävan att göra vården bättre för sina patienter ett steg längre. Med idoga insatser, klartänkthet och praktisk erfarenhet av förbättringsarbete skapar hon som registerhållare för Swediabkids på ett systematiskt sätt förutsättningar för stegvis, långsiktig och uthållig kvalitetshöjning på svensk barndiabetesvård. Karin gör detta på ett sådant välkomnande och medryckande sätt att hon får barndiabetologer runt om i Sverige att känna sig inbjudna och motiverade att delta i detta arbete. 

Karins arbete med registerdata som belyser betydelsen av god behandling under barndomen med diabetes är av stort värde, inte bara för barndiabetologin utan även för diabetologin som helhet i Sverige. Karin har varit med och utvecklat och fördjupat samarbete mellan Swediabkids och vuxen-ndr så att behandlingsresultat och vårdkvalitet kan följas genom hela livsresan för personer med diabetes. Detta trägna lagarbete är en förutsättning för fortsatta förbättringar av diabetesvården.

Karin har förmågan att vända och vrida på stenar och se frågor ur olika vinklar, ett gott, klart och kritiskt tänkande som kommer kretsen av barndiabetologer till god nytta. Hon har förmågan att förstå och beskriva världen ur den andres synvinkel vilket bidrar till en uppskattad problemlösningsförmåga som för oss alla framåt. Karins sätt att sätta den allmänna nyttan framför den egna vinningen är uppskattad i lagarbete. 

Karin Åkesson är lektor och docent i pediatrik vid Linköpings Universitet. Hennes bidrag till svensk och internationell forskning, i synnerhet registerforskning, kring barn med diabetes är betydande. Genom sitt engagemang i läkarutbildningen bidrar hon också till svensk sjukvårds framtid. 

Genom sina insatser har Karin Åkesson väl förtjänat titeln Årets diabetolog 2019."

 

Text: Fredrik Lind, Region Jönköpings Län


2020-04-01
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-04-01