Göm menyn

Uppdatera uppgifter om närmaste anhörig och hälsotillstånd

Detta är en uppmaning till alla medarbetare att uppdatera uppgift om närmaste anhörig och hälsotillstånd.

Uppgiften är frivillig men är ett viktigt stöd för LiU om något skulle hända dig som medarbetare. Informationen är tillgänglig för din avdelningschef, HR-partner, prefekt, HR-enheten och löneenheten.

 

Information in English

Update information on next of kin and health conditions

This is an exhortation to all employees to update information on their next of kin and health conditions.

The task is voluntary, but is of useful support for LiU in case something happens to you. The information is available to your manager, prefect, selected HR-staff and payroll department.


2020-03-24
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-03-24