Göm menyn

Webinarie med Cancerfonden

Har du en frågeställning i din forskning som anknyter till cancer? Välkommen på webinarie för LiU forskare den 26 mars med Klas Kärre från Cancerfonden!

Klas Kärre, ordförande i Forskningsnämndens vetenskapliga sekretariat, kommer tala om Cancerfondens ansökningsomgång som öppnar i slutet av mars och stänger 23 april*. Det kommer även ges möjlighet att ställa frågor.

Webinariet arrangeras i samarbete med LiU Grants Office.

 

När: 26 mars, 11.00 - 12.00

Anmälan: Anmäld dig här, senast klockan 10.00 den 26 mars.

De som anmält sig kommer få en länk skickad via mail.
Vänligen kontakta Andrea Balassa (Andrea.Balassa@cancerfonden.se) på Cancerfonden, eller LiU Grants Office (grantsoffice@liu.se) om du har några frågor eller problem med registreringen.

 

Välkommen!

 

*Notera särskilt att man till denna ansökningsomgång särskilt gärna vill få fler ansökningar inom ämnesområdena:
• Vårdvetenskap (t ex livskvalitet, rehabilitering, palliativ behandling)

• Folkhälsovetenskap (t ex epidemiologi, prevention, livsstilsfaktorer)

• Samhällsvetenskap (t ex hälsoekonomi, sociologi)

• Kommunikations- och beteendevetenskap (t ex implementering av kunskap om prevention)

 


 

Are there cancer-related issues in your research? Welcome to a webinar for LiU researchers on the 26th of March with Klas Kärre from The Swedish Cancer Society!

Klas Kärre, Chairman of the Research Committee, will talk about the Swedish Cancer Society’s grant and funding round, which opens at the end of March and closes on 23 April*. There will also be time for you to ask questions.

The webinar is arranged in cooperation with LiU Grants Office.

When: 26 March, 11 am – 12 noon
Registration: Please register here to attend, no later than 10 am on the 26th March
A link to the webinar will be send to those registered.

Please contact Andrea Balassa (Andrea.Balassa@cancerfonden.se) at the Swedish Cancer Society, or the Grants Office (grantsoffice@liu.se) if you have any questions or problems registering for the webinar.

 

Welcome!

 

* Note that the Swedish Cancer Society, in particular, would like to receive more applications and innovative ideas within the following fields:

• Healthcare (e.g. quality of life, rehabilitation, palliative care)

• Public health science (e.g. epidemiology, prevention, lifestyle factors)

• Social sciences (e.g. health economics, sociology)

• Communication and behavioral science (e.g. implementation of prevention-related knowledge)


2020-03-23
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-03-23