Göm menyn

Arbete med miljömålen vid BKV

Den 5 mars beslutade institutionsstyrelsen om miljöhandlingsplanen vid BKV. Här kan du läsa mer om uppföljningen av miljöhandlingsplanen 2019 och den nya miljöhandlingsplanen för BKV 2019-2021.

Ett av målen är att öka spridningen av miljörelaterad forskning internt och externt. Vi vill därför uppmärksamma att det bedrivs en hel del forskning om miljö och miljöförändringar vid vårt universitet och runt om i världen. Här har vi samlat några länkar till intressant forskning.

 

In English

Work on environmental goals at BKV

On March 5, the Department Board decided on the environmental action plan at BKV. Here you can read more about the follow-up of the environmental action plan 2019 and the new environmental action plan for BKV 2019-2021.

One of the goals is to increase the dissemination of environmental-related research internally and externally. We would therefore like to draw attention to the fact that there is a lot of research on the environment and environmental changes at our university and around the world. Here we have gathered some links to interesting research.


2020-03-12
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-03-12