Göm menyn

Presentation av medarbetare inom verksamhetsstöd vid BKV

På efterfrågan finns nu samlad information om personalen inom verksamhetsstöd (VS) vid BKV. I och med alla förändringar i samband med institutionsombildningen och effektiviseringsutredningen (som utmynnade i ekonomienheten (EKUS)), samt en hel del nya medarbetare vid VS, har det nu tagits fram ett informationsmaterial.
Materialet är tänkt att på ett översiktligt och tydligt sätt presentera all VS-personal vid BKV med bild, befattning, kontaktuppgifter och huvudsakliga arbetsuppgifter. Presentationen finner du via rubriken ovan.
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-03-05