Göm menyn

Mentorer sökes till LiUs nya kurs i hållbar utveckling

Nu sökes mentorer för kursen i hållbar utveckling (3HP) som är en fristående kurs som erbjuds för första gången hösten 2020 till våra studenter. Tanken är att alla LiU-lärare ska kunna verka som mentorer oavsett bakgrund. Rollen är mer att stötta gruppernas arbete, ta del av kommunikation och process, där alla även mentorerna, lär sig gemensamt. Under två tillfällen i maj kommer mentorsintroduktion att hållas på Didacticum (exakta datum ej fastställda).

 

Tanken är att studentgrupperna ska ha stöd av en mentor ca 2h varannan vecka i perioden september till november. Hoppas ni är intresserade av att medverka!

Länk till kursen: https://old.liu.se/didacticum/kurser/mentorsutbildning/mentorsutbildning?l=sv (OBS, omfång och tidpunkt är felaktig i nuläget i länken ovan)

 

Bakgrund och info om kursen

Hösten 2020 erbjuds för första gången strimman ”Hållbar utveckling” 3HP som en fristående kurs för studenter vid Linköpings Universitet. Kursen utgår från FN:s hållbarhetsmål och studenterna genomför i interdisciplinära projektgrupper fördjupningsarbete genom att ta sig an, och gemensamt söka lösningar för, en lokal hållbarhetsutmaning. Varje projektgrupp får stöd av en mentor i sitt arbete. Resultaten av projektarbetena presenteras för en bredare publik bestående av representanter från näringsliv och en intresserad allmänhet på den hållbarhetsgala som avslutar kursen.

 

Kursen möter ett behov av att öka inslagen av hållbar utveckling och lärande för hållbar utveckling i utbildningar på LiU. Detta behov har inte bara identifierats av UKÄ i deras tematiska utvärdering från 2017 utan lyfts i allt större utsträckning även av lärare och studenter vid LiU. Hållbar utveckling utgör dessutom ett av de kvalitetskriterier mot vilka våra utbildningar utvärderas.

 

Vår förhoppning är att ni som programansvariga och studierektorer vill ge möjlighet för era studenter att delta på kursen genom att hålla varje onsdag morgon 8-10 fri från annan undervisning.

Kursplan och en kortare presentation av kursen bifogas. För mer information får ni gärna ta del av vårt webinarium fredagen 13/12 kl. 13.00 via denna länk: https://liu-se.zoom.us/j/609802677 . Vi ger en kort presentation av kursen och sedan kan man ställa frågor i chatten. Webinariet kommer sedan att publiceras på LiUs hemsida och finnas tillgängligt för er som inte kan vara med online.

 

Hälsningar

Maria Lerm

Cecilia Enberg

Anders Jidesjö

Malin Bergman Jungeström

Ola Leifler

Margareta Bachrack Lindström (prorektor)


2020-03-05
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-03-05