Göm menyn

Nytt anställningsavtal på väg till dig för signering

Nu har det blivit dags att signera det nya anställningsavtalet. HR-partner Fanny Zetterdahl, kommer att ta en direktkontakt via mejl med de medarbetare som ska signera ett nytt anställningsavtal.

I en nyhet i december förra året, berättade vi om det nya anställningsavtalet, som är en effekt av institutionsombildningarna och effektiviseringsutredningen. Läs mer här.

HR-partner, Fanny Zetterdahl kommer att kontakta medarbetare via mejl för att berätta mer om hur arbetet praktiskt ska gå till om utdelning och signering av nytt anställningsavtal. Mejlet kommer att skickas under vecka 10 eller 11. Får du inget mejl under vecka 10 eller 11 betyder det att du inte kommer behöva signera ett nytt anställningsavtal.

Redan nu får du gärna kontrollera i Primula att din hemadress är uppdaterad. Du kan se och ändra din hemadress i Primula under “Min sida” -> “Personuppgifter”. 

Har du frågor om utskicket och signeringen av det nya avtalet, kontakta Fanny Zetterdahl, kontaktuppgifter finner du här.

 

New contract of employment for signature 

The time has now come to sign the new contract of employment. HR partner Fanny Zetterdahl will contact by email the co-workers that need to sign new contract of employment.  

We informed about the new contract, which is a consequence of the reorganisation of departments at LiU and of the project to increase efficiency, in December last year. More information is available here: https://insidan.liu.se/nyhetsarkiv/1.770015/1.770022?l=en.  

HR partner Fanny Zetterdahl will contact co-workers by email to give more details about the process to distribute and sign the contract. The email will be distributed in the week 2-6 March or 9-13 March. If you do not receive an email about the contract during this period, this means that you do not need to sign a new contract of employment.

 

Please log in to Primula and check that your home address is up-to-date. You can inspect and change your home address in Primula at “My page” -> “Personal data”. 

If you have any questions about the distribution and signing of the new contract, please contact Fanny Zetterdahl: https://liu.se/en/employee/fanze88


2020-03-05
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-03-05