Göm menyn

Nu kan du ansöka om bidrag från Linnaeus-Palmeprogrammet

Ansökan om bidrag för utbildningssamarbete från det Sida-finansierade utbytesprogrammet Linnaeus-Palme Partnerskap öppnar 1 mars 2020.

Syftet med Linnaeus-Palmeprogrammet är att genom utbyten mellan lärosäten i Sverige och låg- och medelinkomstländer bidra till att bredda rekryteringsunderlaget av unga som kan arbeta inom utvecklingssamarbetet både på hemmaplan och utomlands.

Studenter och lärare kan delta i utbyten och få ny kunskap och nya erfarenheter.  Förhoppningen är att svenska lärosäten, deras samarbetspartner samt de lärare och studenter som deltar i utbytet gemensamt ska förberedas på att möta globala utmaningar. 

Programmet vänder sig till institutioner som vill utveckla ett långsiktigt utbildningssamarbete med ett lärosäte i ett låg- eller medelinkomstland.

 

Innan ni söker ber vi er att läsa igenom de nya ramarna och kriterierna på UHR:s hemsida. (Finns även det bifogade dokumentet ” LP partnerskap sammanställning information från UHR 2019”)

 

Sista dag för att lämna in ansökningar inom Linnaeus-Palme partnerskap till undertecknad (IO) är fredag 27 mars 2020 kl. 12:00.

Linnaeus-Palme partnerskap: Ansökan öppnar 01 mars 2020 och stänger 10 april.

UHR:s sidor om Linnaeus-Palme partnerskap

Tidsplan:

 • Läs noga instruktionerna nedan och på UHR:s hemsidan innan du skickar in din ansökan (online).
 • Förankra ansökan på din institution/fakultet. I samband med de ändrade rutinerna för ansökan inom LP partnerskap programmet ber vi prefekten (eller motsvarande) vid den svenska institutionen att skriva under ett yttrande (här hittar du dokumentet). Detta dokument skickas tillsammans med själva ansökan till Mårten Rosander senast 01 april 2019 kl. 12:00 och behöver inte bifogas online ansökan.
 • Fyll i projektansökan och skriv ut ansökans översikt.
 • Skicka din ansökan till IO/ Mårten Rosander senast Måndag 30 mars 2020 kl. 12:00.
 • Mårten Rosander (Linnaeus-Palme samordnare) ansvarar sedan för ramansökan som innehåller
  • ett yttrande över projektansökningarnas roll i lärosätets internationaliseringsarbete och programmets betydelse för lärosätet,
  • en beskrivning av hur lärosätet skapar förutsättningar för att genomföra projekten,
  • en översikt över samtliga institutioners projektansökningar.
 • Rektor skriver under ramansökan.
 • Sedan skickar Mårten Rosander en PdF på underskriven ramansökan till samtliga LP kontaktpersoner som i sin tur bifogar ramansökan samt yttrande (Letter of Intent) från Palme universitet till institutionens elektroniska projektansökan senast 30 april 2020.

Tidsplan finns även online, se IO:s hemsida om Linnaeus-Palme programmet.

Behövs mer kunskap svarar jag gärna på frågor eller kommer ut och berättar mer om programmet.

Mvh

Mårten

Best Regards

Mårten Rosander, International Coordinator


2020-03-03
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-03-03