Göm menyn

Särskild satsning på virusforskning från Vetenskapsrådet

Just nu pågår spridning av Coronaviruset runt om i världen. För att vi ska stå bättre rustade vid nya virusutbrott kartlägger Vetenskapsrådet nu den virusforskning som bedrivs i Sverige. I vår bjuder vi in forskare och intressenter till en workshop där vi tillsammans ska identifiera kunskapsluckor och enas om vilken insats som gör bäst nytta för att stärka svensk forskning och kunskap inom området.
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-03-03