Göm menyn

Linköpings Universitets Summer Academy 2021

Förberedelserna inför LiU:s sommarakademi 2020 är i full gång och vi är just nu mitt uppe i ansökningsomgången, där vi hoppas på ännu högre söktryck än tidigare år, med representation från än fler partneruniversitet runt om i världen.

 

Syftet med sommarakademin är dels att förbättra balansen i avtalen med våra partneruniversitet, dels att attrahera studenter för LiU:s internationella bachelor-/masterprogram och långsiktigt även att förbättra relationerna med våra viktiga partners. LiU:s sommarakademi drevs som ett 3-årigt projekt under 2016-2018 men fr.o.m. 2019 ingår det i LiU:s ordinarie verksamhet.

 

Vi vill mer än något annat kunna erbjuda våra sommarstudenter intressanta akademiska utmaningar och kurser som representerar LiU och våra styrkor!

2020 erbjuder vi 6 kurser från 2 olika fakulteter, men då vi enligt taget beslut kan erbjuda mellan 6-8 kurser finns det inför kommande år möjlighet att få in helt nya kurser inom sommarakademin, utan att för den skull behöva plocka bort någon av de existerande kurserna.

 

2020 erbjuder vi följande kurser:

 

Kurs 7,5 ECTS

The Use (and Abuse) of Culture

Nanotechnology – Sustainable Challenges and Social Impact

Exploring Sweden, the Anthropological Way

Critical Future Studies – NY!

Innovation and Entrepreneurship in a Swedish context

Leadership and Organisational Behaviour in Contemporary Organisations

 

 

Arbetet med LiU:s verksamhetsplan för 2021 har startat och det betyder att det även är dags att påbörja planeringen för LiU:s Summer Academy 2021.  Därför ber vi er att meddela oss om ni kan erbjuda samma kurser som vi har i år även för 2021. Dessutom vill vi fråga er om ni eventuellt har förslag på kurser som kan komplettera kursutbudet, för att locka hit fler studenter från våra prioriterade universitet (partneruniversitet där efterfrågan på studieplatser från LiU-studenter överstiger antalet inresande studenter). Vill ni erbjuda en ny kurs sommaren 2021, finns det stöd till kursutveckling på 50 000 SEK per kurs.

 

Rektors strategiska medel garanterar centralt kostnader för förlorade HST/HPR upp till 16 studenter per kurs, men under förutsättning att kurser med färre antagna än 8 studenter ställs in och alltså inte genererar några kostnader. Ett ekonomiskt risktagande tas med andra ord centralt för kostnader för maximalt 8 studenter per kurs för förlorade HST/HPR. Antas och registreras 16 studenter eller fler, utgår därmed inga centrala kompensationsmedel. Ersättningen kommer att baseras på antal antagna och registrerade studenter, men inte på antal tagna poäng per student per kurs.

 

För att ledningsgruppen ska kunna förbereda ett beslutsunderlag till universitetsledningen, skulle vi behöva få besked om ni har för avsikt att genomföra 2020 års kurser även under Summer Academy 2021. I det fall nya kurser tillkommer, behöver vi en beskrivning av de nya kursförslagen. Vi ber er därför fylla i blanketten som bifogats detta epost och skicka den till karin.gibson@liu.se och therese.lindkvist@liu.se senast 15 april 2020. Vänligen notera att nytt för årets kursförslag är att förslaget även behöver vara förankrat hos (och signerat av) prodekan för utbildning vid respektive fakultet.

 

Blankett preliminärt kursförslag till LiU Summer Academy 2021.docx

 

Med vänlig hälsning

 

Karin Gibson

Enhetschef Internationella enheten

 

Therese Lindkvist

Ansvarig koordinator LiU Summer Academy


2020-03-03
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-03-03