Göm menyn

Kontinuitetsplan för hantering av covid-19

För att minska LiU:s sårbarhet och öka motståndskraften mot händelser som kan påverka verksamheten, har universitetsledningen tagit beslut att ta fram en så kallad kontinuitetsplan.
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-03-03