Göm menyn

Rektor har beslutat om riktlinjer för inspelade moment

Nu ska institutionerna på LiU ta fram lokala riktlinjer för hur mycket tid som lärarna ska lägga på inspelat material.

I januari fattade rektor beslut om riktlinjer för inspelade moment inom grund- och forskarutbildning. I nuläget får det inga omedelbara konkreta följder, utan det är en uppmaning till respektive institution att ta fram lokala riktlinjer för hur mycket arbetstid lärare ska få i sin tjänst för framtagande och användning av inspelat material.

Rektors beslut innehåller dels en mall för hur ett sådant institutionsbeslut kan se ut, inklusive vilka frågor som bör besvaras, dels en checklista med råd och tips till lärare som vill arbeta med digitaliserat undervisningsmaterial.

Om du vill komma igång med att använda inspelat material får du gärna kontakta oss på Didacticum. Nyttja gärna något av LiU:s nya inspelningsrum.

Läs beslutet.


2020-02-27
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-02-27