Göm menyn

Certifikatbyte Eduroam / Certificate change Eduroam

Certifikatbyte Eduroam / Certificate change Eduroam

(2020-02-27) English version below

Den 9 mars kommer ett certifikat att bytas på de servrar som hanterar autentiseringen till Eduroam. Det påverkar alla studenter och anställda som autentiserar sig med kontouppgifter från LiU. När bytet är genomfört kommer enheter anslutna till nätverket att behöva autentisera om sig.

På Apple-enheter kommer en ruta om godkännande av det nya certifikatet att visas vid anslutning till nätverket. Välj att godkänna det så ska enheten ansluta automatiskt.

Windows-datorer kommer att be om användaruppgifter via en popup-ruta. Klicka på rutan för att komma vidare. Listan med tillgängliga nätverk kommer att öppnas, där Eduroam-uppgifterna är förifyllda. Välj att ansluta till nätverket.

Vid problem med anslutningen se nedanstående guider.

Studenter som ska skriva digital tentamen behöver innan tentamen verifiera att deras privata datorer kan ansluta till nätverket efter certifikatsbytet.

Operativsystemet Windows 7 kommer efter bytet inte längre att stödjas. Enheter med denna OS-version behöver uppgraderas till ett nyare operativsystem för att kunna fortsätta ansluta till det trådlösa nätverket. Studenter kan ladda ner Windows 10 via MinIT.

Guider:

Se dina inloggningsuppgifter för Eduroam (lösenordet för Eduroam är inte samma som för ditt LiU-ID): Gå till MinIT och logga in med ditt LiU-ID och LiU-lösenord. Klicka på Mina konton -> Eduroam (WIFI). Välj Visa lösenord.

Fungerar det inte att ansluta så kan det vara värt att glömma nätverket och ansluta igen:

Glöm nätverket, Windows 10: https://liudesk.liu.se/tas/public/ssp/content/detail/knowledgeitem?origin=searchResults&unid=bcb17c671e7245948a523d22161d700b

Glöm nätverket, Mac: https://liudesk.liu.se/tas/public/ssp/content/detail/knowledgeitem?origin=searchResults&unid=f6fd25c7746f4e40b2e7057316028869

Anslut till Eduroam på Windows 10: https://liudesk.liu.se/tas/public/ssp/content/detail/knowledgeitem?origin=searchResults&unid=caaa50258fb54bc8852d5262269850ba

Anslut till Eduroam på Mac: https://liudesk.liu.se/tas/public/ssp/content/detail/knowledgeitem?origin=searchResults&unid=55501fc3fa974be2a2776f27e70634a0

Anslut till Eduroam på iPhone/iPad: https://liudesk.liu.se/tas/public/ssp/content/detail/knowledgeitem?origin=searchResults&unid=9a4a781ff8114f69b5bc1eabac53abfa

Anslut till Eduroam på Android: https://liudesk.liu.se/tas/public/ssp/content/detail/knowledgeitem?unid=6916f25417614838acc0e8c4808bcf34&origin=searchResults


/IT-avdelningen---
English version

On March 9, a certificate will be replaced on the servers that handle the authentication to Eduroam. It affects all students and employees who authenticate themselves with account details from LiU. Once the replacement is done, devices connected to the network will need to reauthenticate themselves.

On Apple devices, a window for approving the new certificate will appear when connecting to the network. Choose to approve it and the device should connect automatically.

Windows computers will ask for user information via a popup window. Click on the window to continue. The list of available networks will open, where the Eduroam credentials are already entered. Choose to connect to the network.

For connection problems, see the guides below.

Students who will be writing digital exams need to verify before the exam that their private computers can connect to the network after the change.

After the change, the Windows 7 operating system will no longer be supported. Devices with this OS version need to be upgraded to a newer operating system in order to continue connecting to the wireless network. Students can download Windows 10 through MinIT.

Guides:

View your login information for Eduroam (the password for Eduroam is not the same as for your LiU-ID): Go to MinIT and log in with your LiU ID and LiU password. Click on My accounts -> Eduroam (WIFI). Select Show password.

If it does not work to connect, it may be worth forgetting the network and reconnect:

Forget the network, Windows 10: https://liudesk.liu.se/tas/public/ssp/content/detail/knowledgeitem?origin=searchResults&unid=bcb17c671e7245948a523d22161d700b

Forget the network, Mac: https://liudesk.liu.se/tas/public/ssp/content/detail/knowledgeitem?origin=searchResults&unid=f6fd25c7746f4e40b2e7057316028869

Connect to Eduroam on Windows 10: https://liudesk.liu.se/tas/public/ssp/content/detail/knowledgeitem?origin=searchResults&unid=caaa50258fb54bc8852d5262269850ba

Connect to Eduroam on Mac: https://liudesk.liu.se/tas/public/ssp/content/detail/knowledgeitem?origin=searchResults&unid=55501fc3fa974be2a2776f27e70634a0

Connect to Eduroam on iPhone/iPad: https://liudesk.liu.se/tas/public/ssp/content/detail/knowledgeitem?origin=searchResults&unid=9a4a781ff8114f69b5bc1eabac53abfa

Connect to Eduroam on Android: https://liudesk.liu.se/tas/public/ssp/content/detail/knowledgeitem?unid=6916f25417614838acc0e8c4808bcf34&origin=searchResults


/IT-division


2020-02-27
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-02-27