Göm menyn

Samtliga medarbetare får dispens när lokaler stänger nattetid

LiU har fattat beslut om riktlinjer för användning av lokaler. Det får bl.a. konsekvenser för oss på Campus US genom att våra lokaler stängs nattetid (23:00 – 05:00) från och med 15.e mars 2020. Det krävs framöver dispens för medarbetare som avser arbeta nattetid. BKV:s ledning har fört dialog med säkerhetschef och universitetsledning om dessa riktlinjer i syfte att visa på konsekvenser av beslutet om låsning. En utvärdering av dessa riktlinjer kommer att ske under juni av säkerhetschef.

 

Vid BKV är Mats Söderström tillträdesansvarig och den som ansvarar för dispensansökan. BKV:s ledning har beslutat att ansöka om dispens för samtliga medarbetare (anställda och stipendiater) vid BKV, förutom medarbetarna inom verksamhetsstödet. Mats Söderström är den ansöker om dispens och gör alltså det för samtliga medarbetare.

 
HR-funktionen kommer hålla koll på nya medarbetare som kommer till oss på BKV så att ingen hamnar mellan stolarna. 

 

Mer information om beslutet finns här:

Beslutet i sin helhet

FAQ för öppettider

För frågor om beslutet kontaktas säkerhetschef Annevi Fredäng.   

 

Information in English

LiU has decided on guidelines for the use of our campus premises. The consequences for us at Campus US are that our premises will be closing at night (23:00 - 05:00) from 15th of March 2020. There will be an exemption for employees who intend to work at night. BKV's management has conducted a dialogue with the security manager and university management regarding these guidelines with the aim of showing the consequences of this decision. An assessment of these guidelines will be carried out in June by the Security Manager.
 
At BKV, Mats Söderström is the person responsible for the exemption application. BKV's management has decided to apply for an exemption for all employees (employees and scholarship holders) at BKV, except for the employees part of the administrative support. 
 
HR will keep track of new employees who come to us at BKV so that nobody falls between the chairs.
 
More information about the decision can be found here:
The decision in its entirety
FAQ for opening hours: https://insidan.liu.se/miljo/sakerhet/faq-for-oppettider?l=en&sc=true
For questions about the decision, please contact Security Manager Annevi Fredäng.

2020-02-27
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-02-27