Göm menyn

SSMF:s resestipendium för doktorander inom preklinisk och klinisk medicinsk forskning

Behöriga att söka är registrerade doktorander med minst en egen refereegranskad publikation. Stipendiet är avsett att täcka personliga extrakostnader i samband med resa till annan forskningsinstitution eller klinik för studier av betydelse för sökandens eget forskningsprojekt.
Stipendiet kan sökas vid fyra tillfällen under 2020. Ansökningsperioderna är 15/2 – 1/3, 15/5 – 1/6, 15/8 – 1/9 samt 15/11 – 1/12. Läs mer och ansök via rubriken ovan.
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-02-20