Göm menyn

Ändrade rutiner av e-publicering i DiVA

Den 12 mars går Peter Berkesand i pension och den del av hans arbetsuppgifter som berör e-publicering i DiVA av institutionella rapportserier och års- och verksamhetsberättelser, tas från och med nu över av hans kollega Håkan Sundblad (hakan.sundblad@liu.se). Ovan nämnda publikationer ska således skickas till honom via mail för e-publicering i DIVA.

 

Övriga publiceringsrelaterade frågor skickas till ep@ep.liu.se.

Frågor om upphovsrätt, plagiering, referenshantering och referenslistor skickas biblioteket@liu.se.

Plagieringskontroll (Similartiy Check ej Urkund) av arbeten av arbeten på högre vetenskaplig nivå och avhandlingar skickas till David Lawrence (david.lawrence@liu.se).

 

Note: On March 12, Peter Berkesand will retire and from that date his mail will stop working. Send email to ep@ep.liu.se instead.


2020-02-13
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-02-13