Göm menyn

Brandutbildning för medarbetare i laboratoriemiljö

Att ge medarbetare som arbetar på laboratorium kompetens att minimera risker för brand och agera korrekt vid brandlarm och brand. Utbildningen innehåller både teori och praktiska övningar. Läs mer här.

 

In English

Fire protection training

You can now sign up for LiUs fire protection training at https://insidan.liu.se/miljo/laboratoriesakerhetshandboken/brandskydd/utbildning-information/anmalan?l=sv . This time one is given in English. You can also sign up for the training given together with RÖ . The training is paid by BKV.


2020-02-12
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-02-20