Göm menyn

Värdegrund i fokus på BKV-internat

Den 5-6 februari var det dags för internat för BKV:s institutionsstyrelse och chefer. Under internatet var det stort fokus på värdegrund. Ett arbete av stor vikt för att kunna peka ut riktningen för BKV framöver där arbetet ska präglas av hög kvalitet.

Peter Pahlsson, proprefektAnders Fridberger, prefekt, välkomnade och introducerade första dagens program. Peter Påhlsson, proprefekt för forskning, tog vid och presenterade den värdegrundskurs som under april kommer att sjösättas. Kursen riktar sig primärt mot nya internationella medarbetare och hålls på engelska. Han påpekade dock att kursen är öppen för alla och värdegrundsarbetet fortsätter givetvis att diskuteras även på lednings- och chefsnivå.

Värdegrunden ska utgå från och tas fram med hjälp av verksamheten och ska vara relevant för alla och signalera vilka vi är till externa målgrupper.

Linda Schultz, HR-avdelningen vid UF, jobbar med lika villkor och värdegrund vid universitetet. Hon ingår i arbetsgruppen för värdegrundsarbete centralt vid LiU. Linda höll en dragning om vad som sker på centralt håll och att värdegrunden ska vara en hjälp i vardagen, en etisk kompass,
någonting som vi alla kan relatera till. 

Linda S, uf

Värdegrunden ska fungera som ett verktyg för att hantera etiska dilemman, bidra och skapa tillstånd av trovärdighet, trygghet och tillit vilket ska få grupper att må och fungera bättre och nå våra mål. 

Hösten 2020 kommer en slutrapport och ett konkretiserat förslag på värdegrund ska presenteras från LiU centralt.

BKV kommer utgå från den centralt framtagna och applicera den på lämpligt vis som passar vår organisation.

Eftermiddagen fortsatte med gruppdiskussioner enligt tre för BKV, institutionsspecifika dilemman:

  • Dilemma 1: Hur kan vi som institution vara en god arbetsgivare och samtidigt hålla hög internationell och konkurrenskraftig forskningskvalitet?
  • Dilemma 2: Hur skapar vi en kreativ institution som präglas av hög kvalitet?
  • Dilemma 3: Kommunikation mellan BKV och RÖ (preklin, klinisk) inom forskning och undervisning.

gruppbild internat

Många goda synpunkter och tankar lyftes fram för att förbättra vårt fortsatta arbete med att bli en mer kreativ institution som ska präglas av hög kvalitet.

Dag två vigdes åt styrelsemöte för institutionsstyrelsen medan avdelningscheferna parallellt hade strategidiskussioner. Dagen avslutades med gemensamma diskussioner. Institutionsledningen har nu mycket att tänka på och ta i beaktande inför det fortsatta arbetet.

Tack till arrangörerna av dagen, Anette Wiklund, Chatarina Malm och Johanna Forsell.

 

 

2020-02-06
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-02-06