Göm menyn

Barnafridskonferensen 2020: "Viktigt att beslutsfattarna tar till sig forskning"

Forskning och kunskapsspridning är viktigt när barns rättigheter ska tillämpas i praktiken. Barnombudsmannen fortsätter sitt arbete med att öka kunskapen om barnkonventionen som lag.
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-02-05