Göm menyn

Radonmätningar på US

Region Östergötland utför radonmätning i sina fastigheter och nu har turen kommit till US. L&T ansvarar för utplacering och inhämtning av radondosorna. Dosor placeras ut i utvalda rum runt om hela US-området. 

Mätningen kommer inte att innebära någon störning för er som brukare. Mätningen kommer att utföras med spårfilmsdosor som kommer att vara placerade i ca 2 månader. På US rör det sig om drygt 750 dosor som placeras ut. Utplacering av mätdosorna kommer att ske i januari och februari. Dosorna kommer sedan att samlas in under mars och april och därefter skickas till laboratorium för analys.

Vill du veta exakt vilka rum som berörs? I denna zip-fil finns excel-listor uppdelade på huskroppar där det framgår vilka rumsnummer som kommer beröras av mätningen. 


2020-02-05
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-02-05