Göm menyn

Forskarmöte

Visa upp din forskning för läkarstudenter vid Medicinska fakulteten, Linköpings universitet

Under kurs 6 på Läkarprogrammet anordnas ett moment som presenteras för studenterna som ”Möt forskaren och handledaren vid ett forskarmöte”. Syftet är att ge läkarstudenterna inblick i pågående forskning och tips om projekt och handledare inför det kommande självständiga arbetet (examensarbetet) på kurs 8. Valet av projekt görs av läkarstudenterna i början av kurs 7.
 
• 5 mars kl.15.00-16.00 i Norrköping, Jönköping & Kalmar
• 2 april kl.15.00-16.00 i Linköping
       
Läs mer i bifogad inbjudan.

2020-01-30
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-01-30