Göm menyn

BKV:s kansli flyttar

I början av mars går flyttlasset för flertalet medarbetare på BKV:s verksamhetsstöd från Sandbäcksgatan till Växthuset (Hus 511, plan 12).

Bakgrunden till flytten är både att verksamhetsstödet önskar komma närmre övrig verksamhet på BKV liksom att utnyttja våra lokaler mer effektivt. En annan anledning är att frigöra arbetsplatser till nybildade Ekonomienheten vid Campus US (EKUS) som kommer att ta över hela plan 2 på Sandbäcksgatan.

Just nu pågår en dialog med övriga verksamheter på plan 12 kring flytten, det arbetas med en risk- och konsekvensbedömning, samt en hel del praktiska förberedelser.

Vi kommer att återkomma med mer information om flytten längre fram i olika forum. 

 

Vänligen, ledningen för BKV

 

Kontaktpersoner:

Pro-prefekt: peter.pahlsson@liu.se

Administrativ chef: johanna.forsell@liu.se

Samordnare för arbetet: kjerstin.odman@liu.se


2020-01-30
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-01-30