Göm menyn

Höjd lön ska locka fler kliniker att göra forskarkarriär

Genom Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF, har medicinska forskare möjligheten att söka ett fyraårigt etableringsstöd. Anslaget täcker både lön och driftskostnader och ger förutsättningar för att utveckla egna forskningslinjer och bilda egna framgångsrika forskargrupper.

För kliniker bedrivs forskningen på halvtid och för att läkare, och andra medicinska professioner inom sjukvården, ska få bra ekonomiska förutsättningar för att kunna ägna sig åt betydelsefull forskning vid sidan av sin kliniska tjänst höjer nu SSMF lönedelen i anslaget.

Höjningen innebär att SSMF:s Stora Anslag från och med år 2020 täcker lönekostnader på upp till  800 000 kronor per år för klinisk forskning på halvtid med ett tillägg på 900 000 kronor för driftskostnader.

- Det är viktigt att kliniker tidigt i sin karriär får möjlighet att bedriva forskning av hög kvalitet och att forska ska vara ett attraktivt karriärsteg. Av den anledningen höjer vi nu lönedelen i SSMF:s Stora Anslag för kliniskt verksamma forskare, säger Mats Ulfendahl, ordförande för Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF.

Det är möjligt att söka SSMF:s Stora Anslag 15 mars-15 april 2020.

 

Läs mer på: www.ssmf.se/for-forskare

 

För mer information, kontakta Anna-Karin Andersson, kommunikatör på SSMF.

E-post: annakarin.andersson@ssmf.se, tel: 070-278 43 72.


2020-01-23
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-01-23