Göm menyn

Kan brist på antibiotika lösas med säkerhetslager?

Inför nationella lager för antibiotika, för att lösa problemet med att det uppstår brist på nödvändiga antibiotika för sjukhusen. Det föreslår samverkansplattformen PLATINEA. Håkan Hanberger, professor i infektionsmedicin, är en av de drivande och sedan länge engagerad i antibiotikafrågan.
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-01-23