Göm menyn

Nya beloppsgränser och kursdatum

Nya beloppsgränser:

Nytt år innebär reglering av prisbasbelopp och i år även nya tröskelvärden för upphandling. Bifogat finner ni uppdaterade lathundar på både svenska och engelska. I korthet gäller följande:

 

 • Direktupphandlingar diarieförs över 23 650 kr (1/2 prisbasbelopp)
 • Inköpshandläggare genomför direktupphandlingar över 141 900 kr (3 prisbasbelopp)
 • Ny direktupphandlingsgräns: 615 312 kr
 • Nytt tröskelvärde för öppen upphandling: 1 427 377 kr

 

Lathundarna finner ni också på vår hemsida här:  https://insidan.liu.se/inkop/handledning/intro?l=sv

Upphandlingsenhetens planerade kurser under våren:

 • Beställarkurser:
  • Heldag tisdag 18/2 kl 08.00-16.30 (Kombisalen)
  • Heldag tisdag 21/4 kl 08.00-16.30 (Kombisalen)
 • Grundkurs i offentlig upphandling:
  • Tvådagarskurs 17-18/3 kl. 09.00 – 16.00 (Kombisalen)
 • Kurs i upphandlingsverktyget TendSign:
  • Halvdag  onsdag 1/4 kl. 09.00 – 12.00 (Kombisalen)

 

Anmälan till kurserna sker via vår hemsida här: https://insidan.liu.se/inkop/kalendarium?l=sv.


2020-01-23
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-01-23