Göm menyn

Inför JK-granskningen 2020 - åtgärda dina öppna ärenden

Inför den årliga granskningen som Justitiekanslern (JK) gör att myndigheterna på ett effektivt och rättssäkert sätt hanterar sina ärenden behöver alla som är ansvariga för ärenden i diariet i LiUDok gå in i systemet och åtgärda sina öppna ärenden, se bifogad instruktion.

I diariet i LiUDok kan du se vilka ärenden du är ansvarig för och vilka handlingar som är diarieförda. Du behöver kontrollera om du har ytterligare handlingar som ska diarieföras i respektive ärende.

Om handlingarna bara finns elektroniskt (inte finns underskrivet pappersoriginal) mailas de till registrator vid din institution.

Om handlingarna är underskrivna pappersoriginal skickas de med internposten till registrator vid din institution.

Om det inte kommer att tillkomma ytterligare handlingar ska ärendet avslutas. Du behöver byta status på ärendet till ”Avslutat från handläggare”, se sida 6 i bifogad instruktion.


2020-01-23
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-01-23