Göm menyn

VR - Årets första utlysningar är öppna

Nu är utlysningsåret 2020 igång med sju öppna utlysningar – över 30 utlysningar är inplanerade under 2020.

Just nu öppna utlysningar:

– Internationell postdok
– Bidrag till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning​​​​​​
– Konsolideringsbidrag
– Bidrag för aktiviteter inom MINT-ämnen vid nationella forskningsinfrastrukturer
– Tage Erlanders gästprofessur
– Kerstin Hesselgrens gästprofessur
– Olof Palmes gästprofessur


2020-01-23
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-01-23