Göm menyn

Vad tyckte deltagarna på kickoffen?

Ghassan Mourad, universitetslektor, HMV:Ghassan Mouradi
- Det känns som att vi nu tillhör Medicinska fakulteten på riktigt. Det kan ge en del praktiska administrativa fördelar. Jag tror att mycket av vårt arbete kommer att fungera ungefär som tidigare, men det kommer att innebära lite mer resande. Det är positivt att aktiviteter förläggs till Norrköping också då detta känns inkluderande.Sandra Skoog, BKV:Sandra Skoogl på Medicinska fakultetens kickoff
- Jag kommer nog inte att märka av omorganisationen i mitt dagliga arbete på Nationellt centrum för Barnafrid. Det var en väldigt bra kickoff och intressant att ta del av andras arbete och forskning. Det skulle vara givande att ha liknande dagar vid fler tillfällen för att sprida vad vi gör inom LiU på ett bättre sätt. 
 Johan Lundgren, universitetslektor, HMV:Johan Lundgren
- Jag tycker att Medicinska fakulteten har skött ombildningen på ett bra, och transparent sätt. Det har varit lätt att följa besluten. Jag tror också att det är bra att organisatoriskt komma närmare våra kollegor inom Medicinska fakulteten. 
 Tove Törnqvist, doktorand, medicinsk pedagogik, HMV:Tove Törnqvist
- I min vardag tror jag inte att det kommer att bli någon större förändring. Men det blir kanske lättare att få kontakt med andra. Och det är bra att ses på en sådan här konferensdag. 

Hanna Allemann, universitetsadjunkt, HMV:Hanna Allmemann
- Jag har inte tänkt så mycket ombildningen av institutionerna.
Jag har i stället gått in i det med inställningen att det kommer att fungera bra.
Den här kickoff-dagen var ett bra sätt att få inspiration och koll på vad andra gör. 


 
Martin Hallbeck, biträdande professor, BKV:Martin Hallbeck
- Ombildningen av institutionerna tydliggör våra verksamheter, särskilt vad gäller undervisningsuppdragen. För forskningen tror jag också att det är väldigt viktigt med olika mötesplatser, som på den här konferensdagen.
 
 
 
 

Malin Lindqvist, vicedekan, Medicinska fakulteten: Malin Appell Lindqvist
- Institutionsombildningen tydliggör organisationen och kan underlätta för oss att arbeta mer tillsammans. Det har varit en bra konferensdag, det var bra med korta föredrag som ändå höll hög nivå. 

Anita Larsson, koordinator, Medicinska fakulteten:Anita Larsson
- Konferensen har varit jättebra, med många intressanta föredrag. Jag har varit med ett tag, och sett flera sammanslagningar. Fördelen med att bara ha två institutioner är att man får en tydligare organisation.

Text: Ulrik Svedin

2020-01-16
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-01-20