Göm menyn

Forskning i fokus på Kickoff

Forskning, utbildning kritiskt tänkande stod i centrum på kickoffen för de nya institutionerna inom Medicinska fakulteten. Men också Norrköpings historia och flera tillfällen för skratt.
Kickoffen hölls i Värmekyrkan i Norrköping den 14 januari. Hela dagen var uppbyggd runt många, korta föredrag om all den verksamhet som bedrivs inom fakulteten, och de två nya institutionerna: Hälsa, medicin och vård (HMV), samt Biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV). Det blev ett sätt för medarbetarna att lära känna verksamheten.Johan D Söderholm på Medicinska fakultetens kickoff. Foto Emma Busk Winquist
Dekan Johan D Söderholm inledde med att beskriva syftet med institutionsombildningen.
- Det blir tydligt vad som är medicinsk verksamhet och vad som är vårdverksamhet inom LiU. Inom HMV finns bättre förutsättningar att göra satsningar inom nära vård och e-hälsa och inom BKV bättre förutsättningar för life science-utveckling. Vi får förutsättningar för bättre synkronisering av utbildningsuppdragen med hela sjuksköterskeutbildningen i en institution. Läkarutbildningen är bättre synkroniserad, även om det återstår en del arbete där, sa han och fortsatte: 
- Ur ett Norrköpingsperspektiv blir det bättre synergieffekter med Omvårdnad som en organisation, och Arbetsterapi hamnar i ett större sammanhang med utveckling av verksamheten.

Nalle puh

Med hjälp av citat från en känd nallebjörn underströk Söderholm att det är viktigt att vara lyhörd för varandra inom den stora fakulteten: 
- Nalle Puh skulle kanske sagt att organisationen har lite ludd i ena örat. Det viktiga är inte att prata hela dagarna utan att faktiskt lyssna om man ska lära sig någonting.

Anders Fridberger på Medfak-kickoffAnders Fridberger, prefekt för BKV, noterade institutionens stora bredd men också att det alltid finns traditioner och gemensamma nämnare.
- Det är att vår forskning ska fokusera på att finna sanningen. Ska vi hävda våra publikationer och representera sanningen så måste vi ha gjort alla relevanta kontrollförsök, vi måste se till att vi har tillräckligt många försök så att de är reproducerbara. Vi behöver ha en god statistisk power i våra kliniska studier. Men vi behöver också kreativitet och passion och kritiskt tänkande. 

Rekrytering

Fridberger talade om vikten av att rekrytera kompetenta forskare och att ha gott administrativt stöd. 
- Inom utbildning så är vårt delade mål att vi ska utbilda den sjukvårdspersonal som vi själva vill möta. Mycket är gemensamt med forskningen. 
Sedan hölls ett femtontal inspirerande föredrag om forskning och utbildning inom de två nya institutionerna. Per Gyberg på Medicinska fakultetens kickoff.
På eftermiddagen talade gästföreläsaren Per Gyberg, prefekt och universitetslektor på institutionen för Tema, om olika styrningsprinciper inom akademien. Han bjöd på en hel del kritiskt tänkande. Ämnet var allvarligt men han fick ändå publiken att skratta. Han varnade för en instrumentellt styrd akademi och risken med allt för stort fokus på att hitta mätbara enheter för att kontrollera verksamheten. 

Risker och positiva motkrafter

- Risken för att antalet publicerade artiklar och citeringar blir viktigare än skapandet av kunskap. Där är vi inte än. Men jag vill varna för att det bara ska vara målen som räknas. Vi lever i en tid där många lever i bubblor där man bekräftar sig själv. Jag är rädd för att akademin skapar en sådan bubbla utan att vi märker det.
Men han talade också om positiva motkrafter: Medicinska fakultetens kickoff.
- Kollegialitet, kreativitet och passion. Det handlar om att stärka professionen och prata om det här och inte göra det vi alltid har gjort. Inom Tema valde vi att föra in professorerna i verksamhetsplaneringen och i besluten, de har varit positiva för de har fått inflytande i verksamheten, sa Per Gyberg.

Campus Norrköping

Sista föreläsaren var Mats Brusman, universitetslektor på Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL), som berättade omMats Brusman på Medicinska fakultetens kickoff Foto Emma Busk Winquist Norrköpings historia, och om hur industrinedläggningarna har präglat Norrköping. De gamla pappersbrukslokalerna och textilfabrikerna i dag campus-lokaler. Men det har tagit tid. Till exempel valde de statliga verken som flyttade till Norrköping efter nedläggningarna av de stora textilfabrikerna på 1960- och -70-talen att bygga nytt, utanför stadskärnan. Mats Brusman citerade en återgivning av ett samtal under diskussionerna om verksflytten:
- ”Aldrig i helvitte att vi sätter oss i dom dära skithusen”. Tiden var helt enkelt inte mogen.

Skolstaden

Sedan beskrev Brusman olika trender i Sverige som stärkte de mindre städerna, stadsvandringar, jubileer och stadsfestivaler. Man satsade på regionssamarbeten, utökade arbetsregioner och samarbeten mellan städerna, som Linköping och Norrköping. Och Campus Norrköping etablerades 1997, vilket var ungefär samtidigt som en av de sista stora fabriksnedläggningarna då Ericssons produktion lämnade staden. 
- Det markerar kanske när universitetet tar över rollen som den som ska bära innerstaden. Det har länge har funnits en skoltradition i Norrköping, med tekniska utbildningar och förskoleseminariet. Detta kunskapssamhälle inlemmades i LiU och den första utbildningen som startade var en högskoleingenjörsutbildning, sa Mats Brusman.
Text: Ulrik Svedin Foto: Emma Busk Winquist

2020-01-16
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-01-20