Göm menyn

Förebyggande kurs i stresshantering

Under våren 2020 finns det möjlighet för medarbetare att gå en kurs i förebyggande stresshantering via LiU:s företagshälsovård Feelgood. För beskrivning av kursen se bilaga. Kursen riktar sig till anställda som upplever negativ stress i vardagen och som vill förändra sin situation.

Syftet med kursen är att öka kunskapen kring hanterandet av negativ stress, bryta ogynnsamma beteendemönster och förmedla konkreta verktyg att använda i vardagen för att och öka livskvalitéen och gynna välbefinnandet.

Återkom snarast möjligt med anmälningar via antingen din avdelningschef alternativt via e-post till BKV:s HR-grupp hr@ike.liu.se.

 


2020-01-16
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-01-16