Göm menyn

Utlysning anslag: Letterstedtska föreningen

Letterstedtska föreningens verkar för att stärka gemenskapen mellan de fem nordiska länderna inom industrin, vetenskapen och konsten. Under år 2020 kommer totalt 1,4 miljoner kronor delas ut till bland annat följande ändamål; anordnande av nordiska konferenser; gästbesök av forskare från annat nordiskt land; tryckning, översättning eller publicering av skrifter av nordiskt intresse, och vetenskapliga, jämförande studier av företeelser i de nordiska länderna. Deadline: 15 februari. För mer info. och ansökan klicka på rubriken.
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-01-10