Göm menyn

Flytt av BKV:s kansli till hus 511-001

I samband med bildandet av ett ekonomienheten EKUS på Campus US krävs en del omflyttningar. EKUS kommer samla sin personal på Sandbäcksgatan 7, pl 2 (nuvarande IKE:s kanslis lokaler). Det som blir kvar av kanslierna för HMV och BKV ryms inte på plan 3 och därför har vi sökt andra lösningar och beslutat att båda kanslierna kommer flytta in i hus 511-001. 

BKV:s kansli kommer sitta på plan 12 och HMV:s kansli kommer huvudsakligen sitta på plan 14.

I samband med detta kommer även kommunikatörerna för båda institutionerna att samlokaliseras i ett gemensamt rum på plan 12 i hus 511-001. 

De som berörs är informerade och förberedelserna pågår för fullt.

Kansliflytten kommer ske under vecka 6. 


2019-12-20
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-12-20