Göm menyn

Inbjudan att söka bidrag för klimat- och energibesparande åtgärder

Nu är ansökan öppen för att söka bidrag till klimat- och energibesparande åtgärder från fonden för klimatkompensation av flygresor. Institutioner och andra arbetsenheter inom universitetet kan ansöka om medel ur fonden. Medel tilldelas projekt som minskar energiförbrukningen och/eller klimatpåverkan från LiU:s verksamhet.​

Ansökan om medel till åtgärder skickas via e-post senast den 26 februari till miljo@liu.se, alternativt via internpost till Miljö- och säkerhetsenheten, UF, Key-huset, Campus Valla. Bifogat finns blanketten för ansökan samt inbjudan att söka medel ur fonden.

Mer information om klimatkompensationsfonden. ​

Gäller till 2020-02-29


2019-12-19
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-12-19