Göm menyn

Nu är 2019 års lönerevision helt klar

Nu är 2019 års lönerevision helt klar. Om du har haft lönesamtal, och din lön således bestäms genom förhandling mellan arbetsgivare och facklig organisation, kan du se din nya lön i Primula (hr.liu.se) från och med fredag den 13 december ca kl 15.

 

Ny lön för samtliga medarbetare oavsett samtalsmodell och facklig organisering utbetalas måndagen den 23 december, retroaktivt från och med den 1 oktober.

 

In English

 

The 2019 salary revision is now complete. Employees whose salary is determined through negotiations with the trade unions can see their new salary by logging into the Primula system (hr.liu.se) on December 13 after 3 PM.

 

For all employees, the new salaries are effective from October 1 2019 and will be paid retroactively on Monday, December 23.


2019-12-12
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-12-12