Göm menyn

Max och Edit Follins Stiftelse -utlysning av stipendium

Max och Edit Follins Stiftelse utlyser härmed två stipendier på vardera 140 000 kronor för i första hand neurologisk forskning. Stipendium kan ej delas mellan flera sökande. Ansökan skall vara poststämplad senast 31 januari 2020. Läs mer via rubriken.
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-12-12