Göm menyn

Dags att ansöka om Dr P Håkanssons forskningsstöd år 2020

Nu är det dags att ansöka om Dr P Håkanssons forskningsstöd år 2020 på totalt 3.200.000 kr. Ansökningarna till forskningsstöd skall lämnas in senast den 29 februari 2020. För år 2020 kommer 3,2 miljoner kronor att delas ut för forskning inom medicinsk kemi, fysiologi och livsmedelskemi. För 2020 finns också ett jubileumsanslag på 1 miljon kronor som kan sökas av en enskild forskare eller en grupp forskare. Läs mer via rubriken.
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-12-05