Göm menyn

Nominera ledamöter till beredningsgrupper inom medicin och hälsa

Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa välkomnar nu förslag på ledamöter till beredningsgrupperna 2020. De som nomineras ska vara etablerade forskare inom sitt forskningsfält – professorer eller docenter – gärna med erfarenhet av tidigare granskningsarbete. Skicka in ditt förslag senast 15 februari.
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-12-05