Göm menyn

Sveriges bästa oftalmologiska avhandling 2017-2018 utsedd

Anthony Mukwaya, vann Sveriges bästa oftalmologiska avhandling 2017-2018 med titeln “Regulation of inflammation and angiogenesis in the cornea”. Anthony Mukwaya tilldelas ett stipendium à 10 tkr. Anthony ingår i Neil Lagalis korneagrupp och hade även Neil som handledare för avhandlingen.

Bedömningskommitténs motivering finns i protokollet från Sveriges Ögonläkarförenings årsmöte i Örebro 2019-10-03, §15:

 

”Till bästa avhandling 2017-2018 utsågs “Regulation of inflammation and angiogenesis in the cornea” av Anthony Mukwaya. Bedömningskommitténs motivering löd: ’Anthony har i sitt avhandlingsarbete genomfört studier med hög vetenskaplig kvalitet där resultat presenteras och diskuteras på ett noggrant och tydligt sätt. Arbetet har en tydlig klinisk relevans. Vidare är det imponerande att avhandlingen innehåller hela sex separata delarbeten, varav fem redan är publicerade i högt rankade internationella tidskrifter.’ Anthony Mukwaya tilldelas ett stipendium à 10 tkr.”

 

Grattis!


2019-11-27
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-11-27