Göm menyn

Specsavers är leverantör för bildskärmsglasögon sedan april 2019

I april 2019 började ett nytt statligt ramavtal för Glasögon gälla. Specsavers Sweden AB är den leverantör vi i första hand ska kontakta vid behov av synundersökning och beställning av bildskärmsglasögon.

I fakturastatistik har Upphandlingsenheten uppmärksammat att medarbetare fortfarande vänder sig till Synoptik, som i det tidigare avtalet var rangordnad först. Vi vill därför informera om ramavtalet och påminna om den rangordning som gäller inom nuvarande avtal.

Rangordning

  1. Specsavers Sweden AB
  2. Synoptik Sweden AB
  3. Synsam Group Sweden AB

Bokning av synundersökning kan ske i valfri Specsavers-butik. Butiker finns i både Linköping och Norrköping med flera orter.

Om rangordningen inte följs måste det finnas särskilda skäl till detta och det ska tydligt anges i notering i Raindance i samband med fakturan. Observera att de enda skälen som finns för att gå till nästa rangordnade leverantör är om 1) Leverantören inte har besvarat avropet eller 2) Leverantören kan för tillfället inte leverera / åta sig uppdraget (t ex kan inte erbjuda tid för synundersökning inom rimlig tid).

För mer information om avtalet, t ex var butikerna finns se LiU:s avtalsdatabas (TendSign).
 

Gäller till 2020-01-20


2019-11-21
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-11-21